Logga

Tillgänglighet

Att de byggnader vi föreslår ska vara tillgängliga för alla är en självklar utgångspunkt för oss i alla projekt. Ändringar sent i en byggprocess på grund av att lagkrav inte uppfylls är både onödigt och dyrt. Vi samarbetar alltid med certifierade sakkunniga i tillgänglighet som granskar våra projekt såväl i tidigt skede som inför bygglov och leverans av bygghandlingar.