Logga

Program och skisser

En stor del av vår verksamhet ägnas åt skisser och utredningar i tidiga skeden. Ofta är det i dessa skeden som projektets helhetsekonomi, platsens kvaliteter och mervärdet för de som ska använda fastigheten i stora drag slås fast. Oavsett om det gäller en ombyggnad av en villa eller nybyggnad av lokaler för en stor verksamhet är vi säkra på att ett väl genomfört analysskede är en lönsam investering.

Har du en verksamhet som behöver förändras hjälper vi gärna till med att formulera program för ny- eller ombyggnad. Genom verksamhetsanalyser, inventering av ytor och funktioner och intervjuer med medarbetare kan vi identifiera möjligheter och eventuella konfliktpunkter i såväl byggnaden som i verksamheten. Målet är att i samarbete med kunden nå fram till en gemensam målbild som på bästa sätt förenar önskemål, krav och visioner.