Logga

Hållbara material

För ett typiskt, modernt flerbostadshus är klimatpåverkan i produktionsfasen jämförbar med byggnadens specifika energianvändning under 50 år. Att förstå varje byggnad ur ett livscykelperspektiv och välja rätt material och produktionsmetoder är därför en kärnfråga inom hållbart byggande.
 
Vi vill verka för material som är återvunna, förnybara och så närproducerade som möjligt. Till hjälp använder vi bland annat materialdatabasen SundaHus för att välja så hälso- och miljövänliga material som möjligt.
Louise Kronander är vår certifierade miljöbyggsamordnare och jobbar med stöd och vägledning i tidiga skeden, t.ex. vid val av certifieringssystem, och som projektledare och samordnare av miljöarbetet under projekteringen. Läs mer här om de tjänster Louise erbjuder.