Logga

Detaljplaner

Vi jobbar som konsult åt flera kommuner med att upprätta detaljplaner. Vi hjälper även exploatörer i planprocesser med skisser, planeringsunderlag och kommunikation med stadsbyggnadskontor och andra involverade myndigheter.