Logga

Stadsbibliotek Ulricehamn

Vi ritar Ulricehamns nya stadsbibliotek efter ett vunnet parallellt uppdrag. Den nya byggnaden kommer förutom bibliotek att inrymma en black box för sammankomster och föreställningar, utställningshall och kafé.

Biblioteket ansluter till Ulricehamns gatunät med entréer på två våningsplan. Byggnadens fasader är i tegel, vilket ger den en tydlig egen identitet i förhållande till den intilliggande butiksfastigheten samtidigt som den knyter an till Ulricehamns tradition av betydelsefulla publika tegelbyggnader.

Interiört är biblioteket gestaltat som ett stort, samlande rum, lätt överblickbart och samtidigt dynamiskt och variationsrikt. Bottenvåningen är tänkt att fungera som ett aktivt vardagsrum för Ulricehamn, med barn‐ och ungdomsavdelning, kafé och gott om läsplatser. Flera halvplan på de övre nivåerna skapar kontakt med den övre entrén och ger utrymme för mötesrum, avskilda läsplatser och sittplatser med fantastiska utblickar över sjön Åsunden.
 
Planerad invigning för det nya stadsbiblioteket är oktober 2021.

Interiörskiss från tävlingsskedet
Interiörskiss från tävlingsskedet
Interiörskiss
Interiörskiss
Interiörskiss
Interiörskiss
Interiörskiss
Interiörskiss