Logga

Skatan

Vi ritar en förtätning med hyresrätter i ett befintligt bostadskvarter från 1960-talet i centrala Lidköping, på uppdrag av Senäte fastigheter. Projektet innebär att fastigheten kompletteras med ett lamellhus i fyra våningar med ca 32 hyreslägenheter på mellan 1 och 4 r.o.k.