Logga

Sigghusberg

Tillbyggnad till det befintliga äldreboendet Sigghusberg i Hjo. I den första etappen planeras två nya avdelningar och en vinterträdgård som binder samman de gamla delarna med den nya byggnaden. Nybyggnaden innehåller också dagverksamhet och personaldelar på plan 1 och avdelningar för boende på plan 2 och 3.
Avdelningarna har nio lägenheter vardera och ska till en början kunna fungera som demensboende och korttidsboende, men har planerats för att fungera lika väl för boende med andra typer av omsorgsbehov. Etapp 2 kommer att bestå av ytterligare två boendeavdelningar i anslutning till den första etappen.

Beställare: Riksbyggen