Logga

Ringaren

Nyproduktion på Södra Vårvindsgatan i Göteborg av 81 st hyresbostäder, varav 7 st BMSS-lägenheter (boende med särskilt stöd). Vi har följt projektet hela vägen från skisser i detaljplaneskedet till färdiga bygghandlingar.
Beställare är Skeppsviken bygg i samarbete med TLAB. Planerad inflytt 2020.