Logga

Ringaren

Nyproduktion på Södra Vårvindsgatan i Göteborg av 81 st hyreslägenheter varav 7 st BMSS. Vi har följt projektet från skisser i detaljplaneskedet till färdiga bygghandlingar.
Beställare är Skeppsviken bygg i samarbete med TLAB. Planerad inflytt 2020.