Logga

Om Efem

Efem arkitektkontor verkar för en långsiktigt hållbar arkitektur som ger ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt. De byggnader och miljöer vi utformar ska vara resurseffektiva och omsorgsfullt utformade. Vi värnar om platsens sociala och historiska sammanhang. Vi tror att ett gott samarbete präglat av lyhördhet och prestigelöshet är den viktigaste nyckeln till ett lyckat projekt.

Vi tar oss an hela processen från idé- och programskisser till detaljprojektering av byggnader. Vi projektleder och samordnar miljöarbetet i såväl tidiga skeden som under projekteringen.  Vid behov har vi tillgång till ett väl inarbetat nätverk med konsulter inom områden som BIM-samordning, visualisering, landskap, tillgänglighet, beskrivningar med mera. 

 

Historia

Efem arkitektkontor grundades 1974 och har sedan dess varit drivande i utvecklingen av ekologiskt och socialt hållbar arkitektur och planering. Forsknings- och utvecklingsprojekt med betoning på minskad energianvändning och hållbara material och processer har alltid varit en viktig del av kontorets verksamhet. 

Efem var drivande i arbetet med att införa passivhuskonceptet i Sverige. Vi var arkitekter för Sveriges första passivhus, radhusen i Lindås söder om Göteborg, och den första renoveringen och ombyggnaden av ett flerbostadshus från miljonprogrammets tid till passivhus, Brogården i Alingsås. Idag har vi ett stort antal projekterade och uppförda passivhus och andra byggnader med innovativa lösningar för energibesparing på vårt CV.