Logga

Nysätra

Nysätra är en komplettering med lägenheter i en stadsdel med äldre villabebyggelse i Trollhättan. 10  små flerfamiljshus har passats in på platsen med utgångspunkten att bevara vacker naturmark och områdets tilltalande småskalighet. Detaljplanen för projektet är nu på samråd. Vår beställare är Riksbyggen.