Logga

Nysätra

Nysätra är en komplettering med lägenheter i en stadsdel med äldre villabebyggelse i Trollhättan. 10  små flerfamiljshus har passats in på platsen med utgångspunkten att bevara vacker naturmark och områdets tilltalande småskalighet.
Vi har jobbat med underlaget för detaljplanen, som antogs under våren 2018. Vår beställare är Riksbyggen.