Logga

Nyhetsarkiv

2017-06-02
Vi ritar på en ombyggnad av Kommunens hus i Grästorp
Vårt fokus har varit att lyssna på verksamheterna och balansera olika parters önskemål. Med ett antal mindre ingrepp som ny entré och omlokalisering av verksamheter har vi skapat en mer funktionell och lättorienterad byggnad, utan onödigt stora och kostsamma ombyggnader. Ett bra exempel på att ett omsorgsfullt analys- och programskede lönar sig.

2017-05-12
Vi ritar ett kvarter med ca 80 hyresrätter och BMSS-boende på Södra Vårvindsgatan i Lundby på Hisingen i Göteborg. Vi har hjälpt till att lotsa projektet genom hela detaljplaneprocessen, och nu är planen antagen. Byggstart planeras ske i slutet av 2017.

2017-01-20
Vi ritar bostäder i Länsmansgården på uppdrag av Hökerum bygg. Cirka 60 lägenheter fördelade på tre huskroppar som ger ett välkommet tillskott av bostadsrätter i området. Projektet är en del av Göteborgs stads jubileumssatsning och ska stå klart för inflyttning senast 2021.

2016-12-07
Vi ritar hyresrätter i Grundsund på uppdrag av Lysekilsbostäder. Yteffektiva tvårumslägenheter som kan uppföras till låg kostnad för åldersgruppen 65+