Logga
Medlem i Sweden Green Building Council, Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.
Medlem i Sweden Green Building Council, Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.

Kvalitet & miljö

Ekologiskt och socialt hållbar arkitektur har varit Efem arkitektkontors signum ända sedan kontoret startades för mer än 40 år sedan. Efem var arkitekter för Sveriges första passivhus, radhusen i Lindås söder om Göteborg, och den första renoveringen och ombyggnaden av ett flerbostadshus från miljonprogrammets tid till passivhus, Brogården i Alingsås.
 
Idag har vi ett stort antal projekterade och uppförda passivhus och andra byggnader med innovativa lösningar för energibesparing på vårt CV.

Miljöpolicy

  • Vi ska i alla våra projekt sträva efter att aktivt bidra till en minimerad negativ miljöpåverkan och till en långsiktigt hållbar byggd miljö. De lösningar vi föreslår ska vara resurseffektiva och hälsosamma för både människa och planet, under både tillverknings-, bygg- och bruksskedet.
  • Vi ska sträva efter att förse våra kunder med tjänster som hjälper dem att styra mot en ekologiskt hållbar utveckling, och att i varje projekt ge stöd och argument för att göra bästa hållbara val utifrån projektets förutsättningar.
  • Vi ska följa forskning och utveckling inom miljöområdet och genom utbildning se till att vår kunskap ligger i framkant.
  • Vi ska sträva efter att leva som vi lär. Det innebär att vi i vår dagliga verksamhet målmedvetet jobbar för att göra de bästa miljövalen, när det gäller exempelvis resor, inköp och återvinning.

Kvalitetspolicy

  • Vi ska i varje uppdrag definiera och uppfylla samhällets och kundens krav och förväntningar.
  • Vi ska ha strukturerade och tydliga ansvars- och samarbetsformer såväl internt som med kunder, leverantörer och myndigheter.
  • Vi ska i varje relevant projekt genomföra systematisk egenkontroll, erfarenhetsåterföring och utvärdering.
  • Vi ska kontinuerligt följa forskning och utveckling inom vår bransch och genom vidareutbildning utveckla vår kompetens.
  • Vi ska i alla våra samarbeten agera med integritet, lyhördhet, prestigelöshet och inlevelse.

Verksamhetssystem

Vårt verksamhetssystem ”Efem kvalitet och miljö” bygger på SS-EN ISO 9001:2008 och 14001:2004. Systemet granskas och förbättras kontinuerligt med utgångspunkt i erfarenhetsåterföring, nya krav och behov.