Logga

Kungsgatan 30-32

Ombyggnad och förtätning i centrala Lysekil

På Kungsgatan i centrala Lysekil har vi ritat en ombyggnad och förtätning av ett äldre kvarter. Två 1800-talshus som förvanskats av ombyggnader och fasadbyten under 1960- och 70-talen restaureras med traditionella fasadmaterial, tillgänglighetsanpassas och kompletteras med fler lägenheter. Befintliga lokaler med café och verksamheter mot gatan behålls.
Genom ändrade planlösningar och inredning av vindarna med smålägenheter får husen åtta lägenheter, jämfört med tre före ombyggnaden. På innergården förtätas kvarteret med en utbyggnad av befintligt café samt två nybyggda gårdshus med sammanlagt sex lägenheter. 

Projektet vann Lysekils kommuns byggnadspris 2017. Syftet med priset är att uppmuntra god arkitektur som förnyar kommunens moderna kulturarv och bidrar till kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer.

Beställare: Lysekilsbostäder AB 

Kungsgatan 30-32 vid 1900-talets början
Kungsgatan 30-32 vid 1900-talets början
Kungsgatan 30-32 före ombyggnaden
Kungsgatan 30-32 före ombyggnaden