Logga

Herrgårdsbacken

Tre punkthus med sammanlagt 80 bostäder i Floda centrum. 

Byggnaderna projekteras som passivhus. Lägenheterna består av både hyresrätter och bostadsrätter, med all parkering under husen och den gemensamma gården. Projektet är ett resultat av en markanvisningstävling vi vann i samarbete med Mareld landskapsarkitekter och Ferrum arkitekter. 

Ur juryns utlåtande: ”Byggnadernas utformning och placering är väl anpassade till områdets karaktär och tar hänsyn till den befintliga bebyggelsen. Genom att koncentrera byggnationen med garage i mark kan stora delar av backen sparas och platsens karaktär kan bevaras. Förslaget ligger också väl i linje med kommunens vision att bli Sveriges ledande miljökommun. Det innehåller tekniska lösningar som passivhusteknik och dagvattenmagasin, och skapar möjlighet till social samvaro genom gemensamma odlingar på terrasser mellan husen.” 

Beställare: Skeppsviken Fastighets AB och Calles Bygg AB