Logga

Drömstan

54 trygghetslägenheter

Projektet är resultatet av en anbudstävling anordnad av Fastighets AB Drömstan/KAB Fastigheter och består av två punkthus i nio våningar med sammanlagt 54 trygghetsbostäder med förhöjd tillgänglighet. 
Byggnaderna ligger mitt i bostadskvarteret Drömstan, ett bostadsområde från slutet av 1960-talet med trevåningshus utan hiss, och innebär ett välkommet tillskott av tillgängliga bostäder och en möjlighet för förvaltaren att erbjuda äldre hyresgäster att bo kvar i området. Högst upp finns en gemensam takterrass, samlingslokal och bastu med utsikt över Lidköping och Vänern. En sammanlänkande entrévåning innehåller gemensamma ytor som matsal och bibliotek samt lokaler för hemtjänsten. 

Beställare: Calles Bygg AB