Logga

Arena Skubbet

Tillsammans med kommun och företagare i Grästorp har vi tagit fram konceptbilder i en förstudie för ett möjligt aktivitetscentrum i Grästorps kommun. Anläggningen planeras innehålla världens längsta skidspår inomhus, samt idrottshallar, träningslokaler, utomhusaktiviteter, lekplats och skyttebanor. Hotell och restaurang planeras som en integrerad del av anläggningen. Visionen är en samlingspunkt för spontanidrott och lek, från barn till elit, från företagsevent till vardaglig rörelseglädje för kommunens invånare – för alla oavsett funktionsvariation eller träningsvana.