Kyrkbergets Förskola

Kyrkbergets Förskola

Passivhusförskola i Lindesberg

Efem har ritat en förskola på Kyrkberget i Lindesberg. Förskolan rymmer fyra avdelningar, personalutrymmen och ett kök där maten till de c:a 80 barnen tillagas.

Byggnaden är uppförd som passivhus med ekologiskt hållbara material. Huset värms med fjärrvärme och ventileras med ett FTX-system. Den energibalansberäkning som gjorts under projekteringen visar på en specifik energianvändning (värme, vatten, fastighetsel) på 43 kWh/m², år.

Bilder från bygget av den runda förskolan finns här»

Förskolan invigdes 2012. Några bilder från den färdiga förskolan finns här»

Bild