Logga

Efem är ett arkitektkontor i Göteborg med inriktning på hållbart byggande. Vi jobbar med hela processen från idé- och programskisser till detaljprojektering av byggnader och projektledning inom miljösamordning.
Välkommen att kontakta oss!

2019-06-03
Vi ritar Ulricehamns nya stadsbibliotek
 
Vi vann det parallella uppdraget om Ulricehamns nya stadsbibliotek! 
Den nya byggnaden kommer förutom bibliotek också att inrymma en black box för sammankomster och föreställningar, utställningshall, arbetsplatser och kafé.

Biblioteket ansluter till Ulricehamns gatunät med entréer på två våningsplan. Byggnadens fasader är i tegel, vilket ger den en tydlig egen identitet i förhållande till den intilliggande butiksfastigheten samtidigt som den knyter an till Ulricehamns tradition av betydelsefulla publika tegelbyggnader.

Interiört är biblioteket gestaltat som ett stort, samlande rum, lätt överblickbart och samtidigt dynamiskt och variationsrikt. Bottenvåningen är tänkt att fungera som ett aktivt vardagsrum för Ulricehamn, med barn‐ och ungdomsavdelning, kafé och gott om läsplatser. Flera halvplan på de övre nivåerna skapar kontakt med den övre entrén och ger utrymme för mötesrum, avskilda läsplatser och sittplatser med fantastiska utblickar över sjön Åsunden.
 
Planerad invigning för det nya stadsbiblioteket är oktober 2021.

2019-04-27
På förhandsvisning av Brf Cirrus
Brf Cirrus i Länsmansgården i Göteborg börjar bli färdigt för inflyttning. Projektet är resultatet av en vunnen markanvisningstävling och utgör en del i Göteborgs stads satsning BoStad 2021. 60 lägenheter i tre huskroppar med sammanlänkande garage i bottenvåningen. Hökerum Bygg är byggherre och vår beställare.

2019-01-08
En villa för 2050
Vårt utvecklingsprojekt "En villa för 2050" har beviljats stöd av Boverket inom ramarna för FoU-utlysningen Innovativt och hållbart byggande av bostäder. Projektets syfte är att, med utgångspunkt i utformning och LCA-beräkning av ett litet bostadshus för två personer, undersöka och bidra till kunskap och diskussion om boendets andel av vårt ekologiska fotavtryck och hur vi som arkitekter kan arbeta med LCA-perspektivet i tidiga projektskeden.

2018-11-26
Invigning av Sannegårdens familjecentral
Nu är Sannegårdens familjecentral och aktivitetscentrum invigd! Familjecentralen, som vi ritat på uppdrag av Hemsö Fastighets AB, innehåller lokaler för öppen förskola, BVC-grupper och samtalsrum för socialtjänst och psykolog, samt ett aktivitetscentrum för generationsöverskridande aktiviteter med scen, ateljé, kök, rum för studiecirklar m.m. Sex olika verksamheter håller till i lokalen och arbetar tillsammans för stadsdelens utveckling och folkhälsa. Dialogen med verksamheterna har varit central i vår gestaltning. 

2018-09-27
Medborgarkontoret i Grästorp
Vi jobbar parallellt med flera projekt i Grästorps kommunhus. I Medborgarkontoret har vår uppgift bland annat varit att förbättra orienterbarheten för besökare och att omorganisera kontorsplatser och gemensamma ytor. Ombyggnaden av etapp 1 pågår, med ny reception, mötesrum, kontor och krisledningscentral.

2018-09-27
Medborgarkontoret i Grästorp
Vi jobbar parallellt med flera projekt i Grästorps kommunhus. I Medborgarkontoret har vår uppgift bland annat varit att förbättra orienterbarheten för besökare och att omorganisera kontorsplatser och gemensamma ytor. Ombyggnaden av etapp 1 pågår, med ny reception, mötesrum, kontor och krisledningscentral.

2018-09-25
Byggstart för Brf Cirrus
Nu börjar stommen komma upp på Brf Cirrus i Norra Biskopsgården Göteborg som vi ritat på uppdrag av Hökerum bygg. 60 lägenheter med preliminär inflytt sommaren 2019.

2018-09-18
Byggstart för Fiskebäcks äldreboende
Vi har ritat Fiskebäcks äldreboende utanför Lysekil på uppdrag av Riksbyggen – nu projekterar vi färdigt handlingarna för entreprenören Hansson & Söner. Projektet är en nybyggnad av 80 lägenheter för personer med demens- och soma­tiska sjukdomar, lokaler för dagverksamhet och gemensam matsal och café. Nu påbörjas markarbetena, om två år beräknas byggnaden vara färdig för inflyttning.

2018-06-19
På taklagsfest med Herrgårdsbackens nya invånare
Tillsammans med fastighetsägare, byggare och Herrgårdsbackens nya invånare slog vi klackarna i garagetaket. Skeppsviken bjöd på mat och dryck. Roligt att prata både med de som skall flytta in och de som bygger. 
Läs mer om projektet här.

2018-05-24
Detaljplanen för Skatan har vunnit laga kraft
Detaljplanen för kvarteret Skatan i Lidköping som vi tagit fram underlaget till har nu vunnit laga kraft. Ett befintligt bostadskvarter från 1960-talet ska kompletteras med ca 32 hyresbostäder. Beställare är Senäte fastigheter.

2018-05-21
Korseberg Strand - 40 lägenheter i idyllisk parkmiljö
Nu ritar vi andra etappen med bostäder i Korseberg i Vänersborg. Området är en före detta sjukhuspark med fantastiskt läge intill sjön Vassbotten. Mareld landskapsarkitekter står för den yttre gestaltningen. Läs mer och se bilder på Riksbyggens projektsida.

2018-05-14
Herrgårdsbacken i Floda börjar ta form
Vår beställare Skeppsviken bygger 80 bostads- och hyresrätter som en första etapp i utbyggnaden av Floda centrum. Preliminär inflyttning är i slutet av 2018. Läs mer om projektet här.

2018-03-05
Familjecentral och aktivitetscentrum i Sannegården
Vi ritar en familjecentral och aktivitetscentrum i Sannegården i Göteborg på uppdrag av Hemsö Fastighets AB. Det blir flexibla lokaler med bland annat öppen förskola, teaterscen, ateljé, samtalsrum för socialtjänst och psykolog och rum för BVC-grupper och studiecirklar.
 

Vi erbjuder miljösamordning och certifiering av byggnader
Louise Kronander är certifierad miljöbyggsamordnare med erfarenhet av Leed, Breeam, Miljöbyggnad, Passivhus och Green Building.

Vi kan erbjuda allt från stöd med att ta fram projektspecifika miljöprogram till projektledning och samordning av miljöarbetet under projekteringen.
Vi kan även jämföra olika miljöcertifieringssystem i tidigt skede,  rekommendera val av system, samt följa upp och verifiera certifieringssystem i sent skede.
 

Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council
Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.

 

Välkommen Daniela
Vår nya medarbetare Daniela Diaconu är utbildad i Bukarest, med en masterexamen från Chalmers i Architecture and Planning Beyond Sustainability

Sigghusberg

Korseberg park

Villa Finland