Logga

Bostäder för äldre

Några färdigställda ny- och ombyggnader.

Vistegården

Bostäder i Grästorps kommun för personer med demenssjukdom. På Vistegården finns 48 lägenheter där fyra är anpassade för parboende.
Vårt uppdrag var att få bort känslan av institution och att framhäva hemkänslan. Såväl inomhus som utomhus eftersträvas trygga och lustfyllda miljöer. För att göra det enkelt att njuta av utemiljön har kontakten med gårdarna förbättrats genom fler dörrar ut i det fria och att varje lägenhet får en egen ute­plats. På varje gård erbjuds en varierad utevistelse med aktiviteter, sinnesupplevelser och rekreation. Befintliga träd har i möjligaste mån bevarats och inpassats i en ny gestaltning med nya gångar och vistelseytor.

Mareld landskap har stått för utformningen av utemiljön.

Beställare: Riksbyggen

Åsevi

Ombyggnad av ålderdomshem/servicehus från 1960-talet i Grästorps kommun. Huset innehåller 10 korttidslägenheter varav några för palliativ vård, 12 lägenheter för särskilt boende, 10 trygghetslägenheter och dagverksamhet. Lägenheterna i markplan har fått egna uteplatser. En stor gemensam innergård vänds mot söder, med mycket växtlighet, fruktträd och växthus.

Beställare: Riksbyggen

Stångenäshemmet

Stångenäshemmet är ett nyligen renoverat och tillbyggt vård- och omsorgsboende i Lysekil med 40 lägenheter för demensomsorg och somatisk vård. Alla lägenheter har inglasad balkong eller uteplats, det finns också två stora gemensamma inglasade balkonger. Utemiljön har gjorts lättillgänglig med myck­et planteringar och promenadvänliga gångar.

Beställare: Riksbyggen