Logga
loading...

2019-12-10
Herrestorps täppor på gång 
Vi har ritat Brf Herrestorps täppor i Vellinge kommun på uppdrag av Hökerum Bygg. Äntligen har projektet fått bygglov! 42 lägenheter i den första etappen. Läs mer och se bilder på Hökerum Byggs projektsida.

Bild: AL Studio Bild: AL Studio


2019-10-03
Gestaltningsförslag för Vattentornshöjden i Strängnäs
Vi har stöttat våra kollegor AL Studio i framtagandet av en strukturplan och gestaltningsförslag inför medborgardialog och kommande detaljplanearbete för det stationsnära området Vattentornshöjden i Strängnäs. Förslaget innehåller 550-600 lägenheter, ca 20 radhus och ca 12 000 kvm kontor och service. Läs mer om förslaget på AL Studios hemsida och på Strängnäs kommuns hemsida.

Vi erbjuder miljösamordning och certifiering av byggnader

Louise Kronander är certifierad miljöbyggsamordnare med erfarenhet av Leed, Breeam, Miljöbyggnad, Passivhus och Green Building.

Vi kan erbjuda allt från stöd med att ta fram projektspecifika miljöprogram till projektledning och samordning av miljöarbetet under projekteringen.

Vi kan även jämföra olika miljöcertifieringssystem i tidigt skede,  rekommendera val av system, samt följa upp och verifiera certifieringssystem i sent skede.

Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council
Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.

2019-01-08
En villa för 2050
Vårt utvecklingsprojekt "En villa för 2050" har beviljats stöd av Boverket inom ramarna för FoU-utlysningen Innovativt och hållbart byggande av bostäder. Projektets syfte är att, med utgångspunkt i utformning och LCA-beräkning av ett litet bostadshus för två personer, undersöka och bidra till kunskap och diskussion om boendets andel av vårt ekologiska fotavtryck och hur vi som arkitekter kan arbeta med LCA-perspektivet i tidiga projektskeden. 

2018-11-26
Invigning av Sannegårdens familjecentral
Nu är Sannegårdens familjecentral och aktivitetscentrum invigd! Familjecentralen, som vi ritat på uppdrag av Hemsö Fastighets AB, innehåller lokaler för öppen förskola, BVC-grupper och samtalsrum för socialtjänst och psykolog, samt ett aktivitetscentrum för generationsöverskridande aktiviteter med scen, ateljé, kök, rum för studiecirklar m.m. Sex olika verksamheter håller till i lokalen och arbetar tillsammans för stadsdelens utveckling och folkhälsa. Dialogen med verksamheterna har varit central i vår gestaltning. 

2018-09-31
Byggstart för Brf Cirrus
Nu börjar stommen komma upp på Brf Cirrus i Norra Biskopsgården Göteborg som vi ritat på uppdrag av Hökerum bygg. 60 lägenheter med preliminär inflytt sommaren 2019.

2018-09-27
Medborgarkontoret i Grästorp
Vi jobbar parallellt med flera projekt i Grästorps kommunhus. I Medborgarkontoret har vår uppgift bland annat varit att förbättra orienterbarheten för besökare och att omorganisera kontorsplatser och gemensamma ytor. Ombyggnaden av etapp 1 pågår, med ny reception, mötesrum, kontor och krisledningscentral.

2018-09-18
Byggstart för Fiskebäcks äldreboende
Vi har ritat Fiskebäcks äldreboende utanför Lysekil på uppdrag av Riksbyggen – nu projekterar vi färdigt handlingarna för entreprenören Hansson & Söner. Projektet är en nybyggnad av 80 lägenheter för personer med demens- och soma­tiska sjukdomar, lokaler för dagverksamhet och gemensam matsal och café. Nu påbörjas markarbetena, om två år beräknas byggnaden vara färdig för inflyttning.

2018-06-29
Förslagsskiss för Bankeberg i Hunnebostrand
Sotenäsbostäder har förvärvat det nedlagda äldreboendet Bankeberg i Hunnebostrand, en fastighet i centrala Hunnebostrand med fantastisk potential för attraktiva lägenheter. Vi har tagit fram förslagsskisser för ombyggnad av fastigheten till lägenheter. Nu vidtar detaljplanearbetet.

2018-06-19
På taklagsfest med Herrgårdsbackens nya invånare
Tillsammans med fastighetsägare, byggare och Herrgårdsbackens nya invånare slog vi klackarna i garagetaket. Skeppsviken bjöd på mat och dryck. Roligt att prata både med de som skall flytta in och de som bygger. 
Läs mer om projektet här.

2018-05-24
Detaljplanen för Skatan har vunnit laga kraft
Detaljplanen för kvarteret Skatan i Lidköping som vi tagit fram underlaget till har nu vunnit laga kraft. Ett befintligt bostadskvarter från 1960-talet ska kompletteras med ca 32 hyresbostäder. Beställare är Senäte fastigheter.

2018-05-21
Korseberg Strand - 40 lägenheter i idyllisk parkmiljö
Nu ritar vi andra etappen med bostäder i Korseberg i Vänersborg. Området är en före detta sjukhuspark med fantastiskt läge intill sjön Vassbotten. Mareld landskapsarkitekter står för den yttre gestaltningen. Läs mer och se bilder på Riksbyggens projektsida.

2018-05-14
Herrgårdsbacken i Floda börjar ta form
Vår beställare Skeppsviken bygger 80 bostads- och hyresrätter som en första etapp i utbyggnaden av Floda centrum. Preliminär inflyttning är i slutet av 2018. Läs mer om projektet här.

2018-03-05
Familjecentral och aktivitetscentrum i Sannegården
Vi ritar en familjecentral och aktivitetscentrum i Sannegården i Göteborg på uppdrag av Hemsö Fastighets AB. Det blir flexibla lokaler med bland annat öppen förskola, teaterscen, ateljé, samtalsrum för socialtjänst och psykolog och rum för BVC-grupper och studiecirklar.

2017-12-15
Aktivitetscentrum Grästorp
Tillsammans med kommun och företagare i Grästorp har vi tagit fram visionsskisser för ett aktivitetscentrum och multisportarena i Grästorps kommun. Anläggningen planeras innehålla världens längsta inomhusskidspår, samt idrottshallar, träningslokaler, utomhusaktiviteter, lekplats och skyttebanor. Hotell och restaurang planeras som en integrerad del av anläggningen. Visionen är en samlingspunkt för spontanidrott och lek, från barn till elit, från företagsevent till vardaglig rörelseglädje för kommunens invånare – för alla oavsett funktionsvariation eller träningsvana.