Logga
loading...

Efem är ett arkitektkontor i Göteborg med inriktning på hållbart byggande. Vi jobbar med hela processen från idé- och programskisser till detaljprojektering av byggnader och projektledning inom miljösamordning. Välkommen att kontakta oss!

2018-05-24
Detaljplanen för Skatan har vunnit laga kraft
Detaljplanen för kvarteret Skatan i Lidköping som vi jobbat med underlag till har äntligen vunnit laga kraft. Ett befintligt bostadskvarter från 1960-talet ska kompletteras med ca 32 hyresbostäder. Beställare är Senäte fastigheter.
 

2018-05-21
Korseberg Strand - 40 lägenheter i idyllisk miljö
Nu ritar vi andra etappen med bostäder i Korseberg i Vänersborg. Området är en före detta sjukhuspark med fantastiskt läge intill sjön Vassbotten. Mareld landskapsarkitekter står för den yttre gestaltningen. Beställare är Riksbyggen. 
 

2018-05-14
Herrgårdsbacken i Floda börjar ta form
Vår beställare Skeppsviken bygger 80 bostads- och hyresrätter som en första etapp i utbyggnaden av Floda centrum. Preliminär inflyttning är i slutet av 2018. Läs mer om projektet här.

2018-03-05
Familjecentral och aktivitetscentrum i Sannegården
Vi ritar en familjecentral och aktivitetscentrum i Sannegården i Göteborg på uppdrag av Hemsö Fastighets AB. Det blir flexibla lokaler med bland annat öppen förskola, teaterscen, ateljé, samtalsrum för socialtjänst och psykolog och rum för BVC-grupper och studiecirklar.
 

2018-03-05
Kurs om lerputs i våtutrymmen på Nääs Byggnadsvård.
Louise har lärt sig mer om hur lerputs kan användas för giftfria och fukttåliga badrum.
 

2017-06-26
Vi har flyttat till nya lokaler 
Vi finns numera i Pustervikshuset vid Järntorget.
 

2017-06-02
Vi ritar på en ombyggnad av Kommunens hus i Grästorp
Vårt fokus har varit att lyssna på verksamheterna och balansera olika parters önskemål. Med ett antal mindre ingrepp som ny entré och omlokalisering av verksamheter har vi skapat en mer funktionell och lättorienterad byggnad, utan onödigt stora och kostsamma ombyggnader. Ett bra exempel på att ett omsorgsfullt analys- och programskede lönar sig.

Ny medarbetare - välkommen Johanna!
Johanna Eriksson kommer senast från Sweco Architects. Hennes specialistområde är lärmiljöer och hon är kontorets senaste rekrytering för att stärka vår kompetens inom hållbart byggande.

Ny medarbetare - välkommen Saria!
Saria Daleen har erfarenhet från arkitektkontor i Turkiet och har tidigare varit anställd på Abako arkitektkontor. Han kommer främst att jobba hos oss med BIM-projektering.


Vi erbjuder miljösamordning och certifiering av byggnader
Louise Kronander är certifierad miljöbyggsamordnare med erfarenhet av Leed, Breeam, Miljöbyggnad, Passivhus och Green Building.

Vi kan erbjuda allt från stöd med att ta fram projektspecifika miljöprogram till projektledning och samordning av miljöarbetet under projekteringen.
Vi kan även jämföra olika miljöcertifieringssystem i tidigt skede,  rekommendera val av system, samt följa upp och verifiera certifieringssystem i sent skede.
 

Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council
Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.