Nyheter

Välkommen Louise!

Louise Kronander är arkitekt och certifierad miljöbyggsamordnare och började på Efem i augusti. Louise jobbar som stöd för beställare med att formulera miljömål, upprätta miljöplaner och miljöprogram samt följa upp projektspecifika miljökrav. Hon projektleder även miljöcertifieringar av byggnader och hjälper till att välja rätt system för projektet, som t.ex. Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, Svanen eller Green Building. Kontakta gärna Louise om du vill veta mer, eller om du vill ha en utbildning i hur de olika certifieringssystemen för byggnader fungerar.
2016-09-07

________________________________________________


Kungsgatan i Lysekil

På Kungsgatan i centrala Lysekil har vi gjort ett förslag på ombyggnad och förtätning av ett äldre kvarter på uppdrag av Lysekilsbostäder AB. Två 1800-talshus som förvanskats av ombyggnader och fasadbyten under 1960- och 70-talen restaureras med traditionella fasadmaterial, tillgänglighetsanpassas och kompletteras med fler lägenheter. Ombyggnaden startar under våren 2016. Läs mer och se fler bilder här.

________________________________________________


Bostäder i Stadsskogen

Vi jobbar vidare med bostäderna på Grankullegatan i Alingsås på uppdrag av Trollängen Bostads AB och Rydlers bygg. Det blir tre huskroppar med totalt 33 bostadsrätter med utsikt över sjön Mjörn. Husen får träfasader och ett småskaligt uttryck mot gatan med två våningar plus inredd vind. Från gatan sluttar tomten brant ner mot väster och ger utrymme för en suterrängvåning med bostäder och ytterligare en med garage. Läs mer om projektet här.

________________________________________________


>>Herrgårdsbacken i Floda

Vi ritar bostäder i centrala Floda på uppdrag av Skeppsviken Fastighets AB. Projektet består av tre punkthus med 80 lägenheter och en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Projektet är ett resultat av en markanvisningstävling vi vann 2014 i samarbete med Mareld landskapsarkitekter och Ferrum arkitekter.

________________________________________________


Inflyttning i Kapelle

Bostäderna i Kapelle i Uddevalla som vi ritat åt Riksbyggen börjar bli klara för inflyttning. Fem mindre flerfamiljshus i två våningar har passats in på en tomt med en äldre befintlig detaljplan. Projektet är nominerat till Uddevalla kommuns arkitekturpris 2015.
Läs mer här.

________________________________________________


Välkommen Therese!

Vi välkomnar vår nya medarbetare Therese Setterborg som börjat hos oss i augusti! Therese har tidigare jobbat på bl.a. White arkitekter, Glantz arkitektstudio och på Lerums kommun och stärker vår kompetens inom bland annat stadsbyggnadsprojekt och detaljplanering.

________________________________________________


Vi är nominerade till Borås Stadsbyggnadspris

Förskolan Kärnhuset är nominerad till Borås stads Stadsbyggnadspris 2015 i kategorin offentlig byggnad. Juryns motivering lyder: "Förskolan är byggd på släntkrönet som ett sluttningshus med ingångar från de båda planen. Detta är ett bra sätt att hålla ner skalan på huset som rymmer 7 avdelningar. Byggnadens utformning är mycket genomtänkt med genomgående sunda byggnadsmaterial och med en särskilt låg energiförbrukning".

________________________________________________


Förskola, form, pedagogik

Rapporten "Förskola, form, pedagogik" är färdig och kan hämtas på Lågans hemsida. Rapporten är skriven av Helena Westholm och Petter Rydsjö och har finansierats av Lågan och arkitekternas forskningsstiftelse Arkus.

________________________________________________


Trygghetsbostäderna i Drömstan är invigda

Nu är trygghetsbostäderna i kvarteret Drömstan i Lidköping invigda! Projektet är resultatet av en anbudstävling anordnad av Fastighets AB Drömstan/KAB Fastigheter och består av två punkthus i åtta våningar med sammanlagt 54 lägenheter. Läs mer

________________________________________________


Herrgårdsbacken

Vi vann markanvisningstävlingen om Herrgårdsbacken i Floda centrum! Byggherre och vår uppdragsgivare är Skeppsviken Fastighets AB. Förslaget består av tre punkthus med totalt c:a 80 lägenheter och är framtaget i samarbete med Ferrum arkitekter och Mareld landskapsarkitekter. Byggnaderna kommer att uppföras som passivhus. Nu jobbar vi vidare med underlag till ny detaljplan för kvarteret.
Läs mer

________________________________________________


Bostäder i Kapelle

Vi har på uppdrag av Riksbyggen ritat fem flerfamiljshus med sammanlagt 20 bostadsrätter intill ett av Uddevallas mest natursköna områden. Inflyttning sker 2016.

________________________________________________


Villa Finland byggs i Fiskars

Vårt förslag till tävlingen K3 om ett energisnålt typhus för den finska marknaden byggs nu som ett visningshus i Fiskars i Finland. Tävlingens syfte var att få fram ett miljövänligt, enkelt och robust hus utan krav på avancerade tekniska installationer eller speciella byggsystem. I enlighet med tävlingens syfte får Villa Finland fritt uppföras av vem som helst, i eller utanför Finland. Läs mer om tävlingen och vårt förslag här.

________________________________________________


Förskola, Form, Pedagogik

Vi har beviljats anslag från arkitekternas forskningsstiftelse Arkus och Lågan bygg för FoU-projektet ”Förskola, Form, Pedagogik”. Projektets syfte är att studera ett antal nybyggda energisnåla förskolor med utgångspunkt i brukarnas erfarenheter kring utformning och tekniska lösningar och dess betydelse för förskolans dagliga verksamhet och pedagogik.

________________________________________________


Byggstart i Lidköping

Efter en anbudstävling anordnad av Fastighets AB Drömstan/KAB Fastigheter byggs nu vårt förslag till trygghetsbostäder i Lidköping. Projektet består av två punkthus i åtta våningar med totalt 54 lägenheter plus en sammanlänkande entrévåning som innehåller verksamheter. Vår uppdragsgivare är Calles Bygg.
Läs mer om projektet här.

________________________________________________


Byggstart för Milstensgården

Nu startar byggandet av förskolan Milstensgården på Hässleholmen i Borås. Den bygger på samma hustyp med sju avdelningar som vi utvecklade för förskolan Kärnhuset i stadsdelen Hestra.
Läs mer om förskolan Kärnhuset här.

________________________________________________


Vi gör detaljplanen för Selma Lagerlöfs torg

Arbetet med Selma Lagerlöfs torg pågår för fullt. Vi tar fram detaljplanen för projektets första etapp. Läs mer

________________________________________________


Vi ritar nytt trygghetsboende i Lidköping

Vårt förslag till nybyggnad av ett trygghetsboende i Drömstan i Lidköping har valts ut efter en anbudstävling anordnad av byggherren Fastighets AB Drömstan. Läs mer

________________________________________________


"Solceller kan ge en ny arkitektur"

Efems Helena Westholm skriver i tidskriften Arkitekten om möjligheter och utmaningar med solceller i arkitekturen. Länk till artikeln finns här.

________________________________________________


Debatt om lokala energikrav

Efems Helena Westholm har skrivit ett inlägg i debatten kring Byggkravsutredningen. Länk till inlägget på Göteborgspostens hemsida finns här.

________________________________________________


Nytt planuppdrag för Göteborgs stad

Efem har fått i uppdrag att upprätta detaljplanen för Selma Lagerlöfs Torg, Etapp 1.

________________________________________________


Nytt forskningsprojekt om förskolor

Arkus har beviljat ett FoU-anslag för ett projekt om förskolor i nya byggnader, "Förskola, form, pedagogik - Erfarenheter från energieffektiva byggnader".

________________________________________________


Förskolan i Lindesberg invigd

I december 2012 öppnade förskolan på Kyrkberget för fyra barngrupper. Bilder finns här» och här» finns några bilder från bygget.

________________________________________________


Byggbilder på förskolan i Lindesberg

Bygget av förskolan i Lindesberg har fortskridit under året och beräknas stå klart senare i år. För en inblick i den runda byggnadens uppbyggnad klicka här»

________________________________________________


Detaljplan för Svensknabben i Kalmar

Efem har fått i uppdrag att göra detaljplanen för Svensknabben i Kalmar. Området är en udde i Kalmarsund med stora kultur- och rekreationsvärden.

Läs mer»

________________________________________________


Passivhusförskolan i Lindesberg under uppförande

Nu finns det bilder från bygget av passivhusförskolan i Lindesberg.

Läs mer»

________________________________________________


Byggstart i Taberg

Vi har projekterat två flerbostadshus i Taberg för Norra Hammars kommunala bostadsbolag NkBo som nu har påbörjat bygget.

Läs mer»

________________________________________________


Vårt energisnåla typhus lanseras i Finland

Efem har projekterat ett energisnålt och miljövänligt typhus efter en tävling initierad av Finska Kulturfonden och Fiskars.

Läs mer»

________________________________________________


Byggstart i Järnbrott

Vi projekterar två av flerbostadshusen vid Järnbrottsparken i Frölunda med Peab Bostad som beställare. Första spadtaget togs i januari 2012.

Läs mer»

________________________________________________


Om- och nybyggnader av bostäder för äldre

Vi ritar nu på ombyggnader av flera olika äldreboenden i Västsverige på uppdrag av Riksbyggen.

Läs mer»

________________________________________________