Logga

Efem är ett arkitektkontor i Göteborg med inriktning på hållbart byggande. Vi jobbar med hela processen från idé- och programskisser till detaljprojektering av byggnader och projektledning inom miljösamordning.
Välkommen att kontakta oss!

2018-09-27
Medborgarkontoret i Grästorp
Vi jobbar parallellt med flera projekt i Grästorps kommunhus. I Medborgarkontoret har vår uppgift bland annat varit att förbättra orienterbarheten för besökare och att omorganisera kontorsplatser och gemensamma ytor. Ombyggnaden av etapp 1 pågår, med ny reception, mötesrum, kontor och krisledningscentral.

2018-09-25
Byggstart för Brf Cirrus
Nu börjar stommen komma upp på Brf Cirrus i Norra Biskopsgården Göteborg som vi ritat på uppdrag av Hökerum bygg. 60 lägenheter med preliminär inflytt sommaren 2019.

2018-09-18
Byggstart för Fiskebäcks äldreboende
Vi har ritat Fiskebäcks äldreboende utanför Lysekil på uppdrag av Riksbyggen – nu projekterar vi färdigt handlingarna för entreprenören Hansson & Söner. Projektet är en nybyggnad av 80 lägenheter för personer med demens- och soma­tiska sjukdomar, lokaler för dagverksamhet och gemensam matsal och café. Nu påbörjas markarbetena, om två år beräknas byggnaden vara färdig för inflyttning.

2018-06-19
På taklagsfest med Herrgårdsbackens nya invånare
Tillsammans med fastighetsägare, byggare och Herrgårdsbackens nya invånare slog vi klackarna i garagetaket. Skeppsviken bjöd på mat och dryck. Roligt att prata både med de som skall flytta in och de som bygger. 
Läs mer om projektet här.

2018-05-24
Detaljplanen för Skatan har vunnit laga kraft
Detaljplanen för kvarteret Skatan i Lidköping som vi tagit fram underlaget till har nu vunnit laga kraft. Ett befintligt bostadskvarter från 1960-talet ska kompletteras med ca 32 hyresbostäder. Beställare är Senäte fastigheter.

2018-05-21
Korseberg Strand - 40 lägenheter i idyllisk parkmiljö
Nu ritar vi andra etappen med bostäder i Korseberg i Vänersborg. Området är en före detta sjukhuspark med fantastiskt läge intill sjön Vassbotten. Mareld landskapsarkitekter står för den yttre gestaltningen. Läs mer och se bilder på Riksbyggens projektsida.

2018-05-14
Herrgårdsbacken i Floda börjar ta form
Vår beställare Skeppsviken bygger 80 bostads- och hyresrätter som en första etapp i utbyggnaden av Floda centrum. Preliminär inflyttning är i slutet av 2018. Läs mer om projektet här.

2018-03-05
Familjecentral och aktivitetscentrum i Sannegården
Vi ritar en familjecentral och aktivitetscentrum i Sannegården i Göteborg på uppdrag av Hemsö Fastighets AB. Det blir flexibla lokaler med bland annat öppen förskola, teaterscen, ateljé, samtalsrum för socialtjänst och psykolog och rum för BVC-grupper och studiecirklar.
 

Välkommen Johanna!
Johanna Eriksson kommer senast från Sweco Architects. Hennes specialistområde är lärmiljöer och hon är kontorets senaste rekrytering för att stärka vår kompetens inom hållbart byggande.

Välkommen Saria!
Saria Daleen har erfarenhet från arkitektkontor i Turkiet och har tidigare varit anställd på Abako arkitektkontor. Han kommer främst att jobba hos oss med BIM-projektering.

Vi erbjuder miljösamordning och certifiering av byggnader
Louise Kronander är certifierad miljöbyggsamordnare med erfarenhet av Leed, Breeam, Miljöbyggnad, Passivhus och Green Building.

Vi kan erbjuda allt från stöd med att ta fram projektspecifika miljöprogram till projektledning och samordning av miljöarbetet under projekteringen.
Vi kan även jämföra olika miljöcertifieringssystem i tidigt skede,  rekommendera val av system, samt följa upp och verifiera certifieringssystem i sent skede.
 

Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council
Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.

 

Sigghusberg

Korseberg park

Villa Finland