Logga
Foto: Joakim Jacobsson, Riksbyggen Foto: Joakim Jacobsson, Riksbyggen"Ett drömboende på ålderns höst"
 
Fiskebäck äldreboende i Lysekil som vi ritat på uppdrag av Riksbyggen är framröstat till Årets vård- och omsorgsboende 2021. Fackjuryns omdöme löd: “Ett gott exempel på ett marknära boende med fina boendekvaliteter som egen uteplats och varierade vistelseytor. Den innovativa planlösningen skapar spännande rumsligheter som bryter ner skalan och motverkar institutionskänslan.”

Läs mer om tävlingen och fler fina omdömen, inte minst från boende och anhöriga, på arrangören Nohrcons hemsida.
 Ulricehamns nya stadsbibliotek
 
Vi projekterar vidare efter vunnet tävlingsförslag om nybyggnad av nytt stadsbibliotek i Ulricehamn. Mycket har hänt sen tävlingsskedet men grundtanken med det centrala, samlande rummet och utblickarna mot sjön Åsunden lever i högsta grad kvar. Den nya byggnaden kommer utöver bibliotek bland annat att innehålla en black box för större sammankomster och föreställningar, kafé, utställningshall och kontor. Se lite fler interiörskisser här.LCA i skisskedet: hur arkitekter kan jobba med livscykelanalys
 
Vi har inom ramen för Boverkets stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande undersökt livscykelanalys som verktyg i tidiga projektskeden med syfte att minimera klimatpåverkan från byggnader.
I rapporten LCA i skisskedet: hur arkitekter kan jobba med livscykelanalys beskriver vi hur vi med översiktliga livscykelberäkningar som en del av skissprocessen tar fram ett förslag på ett litet enfamiljshus. Med utgångspunkt i vad vi kallar en "verktygslåda för livscykeltänkande" arbetar vi fram ett metodförslag för tidiga skeden med inriktning på rätt val av stomme, grund och klimatskal.

Använd länken nedan för att hämta rapporten som pdf.

 Små och stora skisser 

Pågående skissuppdrag i olika skalor, alltid lika roligt.
En tillbyggnad med servering/vinterträdgård på 30 m2 och en renovering av 13 000 m2 fasad.
Herrestorps täppor på gång 

Vi har ritat Brf Herrestorps täppor i Vellinge kommun på uppdrag av Hökerum Bygg.
Äntligen har projektet fått bygglov! 42 lägenheter uppförs i den första etappen,
sju kedjehus och tre villor i den andra.
Läs mer och se bilder på Hökerum Byggs projektsida.
Bild: AL Studio Bild: AL StudioGestaltningsförslag för Vattentornshöjden i Strängnäs

Vi har hjälpt våra kollegor AL Studio i framtagandet av en strukturplan och gestaltningsförslag inför medborgardialog och kommande detaljplanearbete för det stationsnära området Vattentornshöjden i Strängnäs. Förslaget innehåller 550-600 lägenheter, ca 20 radhus och ca 12 000 kvm kontor och service. Läs mer om förslaget på AL Studios hemsida och på Strängnäs kommuns hemsida.


Detaljplanen för Skatan har vunnit laga kraft

Detaljplanen för kvarteret Skatan i Lidköping som vi tagit fram underlaget till har nu vunnit laga kraft. Ett befintligt bostadskvarter från 1960-talet ska kompletteras med 32 hyresbostäder. Beställare är Senäte fastigheter.

Vi erbjuder miljösamordning och certifiering av byggnader


Louise Kronander är certifierad miljöbyggsamordnare med erfarenhet av Leed, Breeam, Miljöbyggnad, Passivhus och Green Building.

Vi kan erbjuda allt från stöd med att ta fram projektspecifika miljöprogram till projektledning och samordning av miljöarbetet under projekteringen.

Vi kan även jämföra olika miljöcertifieringssystem i tidigt skede,  rekommendera val av system, samt följa upp och verifiera certifieringssystem i sent skede.

​​​​​​​Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council, Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande ​​​​​​​Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council, Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande
 

Invigning av Sannegårdens familjecentral

Nu är Sannegårdens familjecentral och aktivitetscentrum invigd! Familjecentralen innehåller lokaler för öppen förskola, BVC-grupper och samtalsrum för socialtjänst och psykolog, samt ett aktivitetscentrum för generationsöverskridande aktiviteter med scen, ateljé, kök, rum för studiecirklar m.m. Sex olika verksamheter håller till i lokalen och arbetar tillsammans för stadsdelens utveckling och folkhälsa. Dialogen med verksamheterna har varit central i vår gestaltning. Vi har ritat på uppdrag av Hemsö Fastighets AB.

Byggstart för Brf Cirrus

Nu börjar stommen komma upp på Brf Cirrus i Norra Biskopsgården Göteborg som vi ritat på uppdrag av Hökerum bygg. 60 lägenheter med preliminär inflytt sommaren 2019.

Medborgarkontoret i Grästorp

Vi jobbar parallellt med flera projekt i Grästorps kommunhus. I Medborgarkontoret har vår uppgift bland annat varit att förbättra orienterbarheten för besökare och att omorganisera kontorsplatser och gemensamma ytor. Ombyggnaden av etapp 1 pågår, med ny reception, mötesrum, kontor och krisledningscentral.

Byggstart för Fiskebäcks äldreboende

Vi har ritat Fiskebäcks äldreboende utanför Lysekil på uppdrag av Riksbyggen – nu projekterar vi färdigt handlingarna för entreprenören Hansson & Söner. Projektet är en nybyggnad av 80 lägenheter för personer med demens- och soma­tiska sjukdomar, lokaler för dagverksamhet och gemensam matsal och café. Nu påbörjas markarbetena, om två år beräknas byggnaden vara färdig för inflyttning.

Förslagsskiss för Bankeberg i Hunnebostrand

Sotenäsbostäder har förvärvat det nedlagda äldreboendet Bankeberg i Hunnebostrand, en fastighet i centrala Hunnebostrand med fantastisk potential för ett attraktivt boende. Vi har tagit fram förslagsskisser för ombyggnad av fastigheten till lägenheter. Nu vidtar detaljplanearbetet.

På taklagsfest med Herrgårdsbackens nya invånare

Tillsammans med fastighetsägare, byggare och Herrgårdsbackens nya invånare slog vi klackarna i garagetaket. Skeppsviken bjöd på mat och dryck. Roligt att prata både med de som skall flytta in och de som bygger. Läs mer om projektet här.

Korseberg Strand - 40 lägenheter i idyllisk parkmiljö

Nu ritar vi andra etappen med bostäder i Korseberg i Vänersborg. Området är en före detta sjukhuspark med fantastiskt läge intill sjön Vassbotten. Mareld landskapsarkitekter står för den yttre gestaltningen. Läs mer och se bilder på Riksbyggens projektsida.

Herrgårdsbacken i Floda börjar ta form

Vår beställare Skeppsviken bygger 80 bostads- och hyresrätter som en första etapp i utbyggnaden av Floda centrum. Preliminär inflyttning är i slutet av 2018. Läs mer om projektet här.

Familjecentral och aktivitetscentrum i Sannegården

Vi ritar en familjecentral och aktivitetscentrum i Sannegården i Göteborg på uppdrag av Hemsö Fastighets AB. Det blir flexibla lokaler med bland annat öppen förskola, teaterscen, ateljé, samtalsrum för socialtjänst och psykolog och rum för BVC-grupper och studiecirklar.

Aktivitetscentrum Grästorp

Tillsammans med kommun och företagare i Grästorp har vi tagit fram visionsskisser för ett aktivitetscentrum och multisportarena i Grästorps kommun. Anläggningen planeras innehålla världens längsta inomhusskidspår, samt idrottshallar, träningslokaler, utomhusaktiviteter, lekplats och skyttebanor. Hotell och restaurang planeras som en integrerad del av anläggningen. Visionen är en samlingspunkt för spontanidrott och lek, från barn till elit, från företagsevent till vardaglig rörelseglädje för kommunens invånare – för alla oavsett funktionsvariation eller träningsvana.