Logga
Brf Bredablick. Bostadsrätter i Stadsskogen i Alingsås Herrgårdsbacken. 80 bostäder i Floda centrum Kapelle. 20 bostadsrättslägenheter i Uddevalla Villa Finland är Efems förslag till ett energisnålt och miljövänligt typhus som togs fram till en tävling utlyst av Fiskars OY och Finska Kulturfonden Sigghusberg. Tillbyggnad av ett äldreboende i Hjo Nysätra. Komplettering med lägenheter i en stadsdel med äldre villabebyggelse i Trollhättan Skatan. Förtätning med hyresrätter i ett befintligt bostadskvarter från 1960-talet i centrala Lidköping Skolgatan. Fyra lågenergihus med sammanlagt 16 hyresbostäder i Smögen Drömstan. 54 trygghetslägenheter i Lidköping

Efem är ett arkitektkontor i Göteborg med inriktning på hållbart byggande. Vi jobbar med hela processen från idé- och programskisser till detaljprojektering av byggnader och projektledning inom miljösamordning. Välkommen att kontakta oss!

2017-06-26
Vi har flyttat till nya lokaler! 
Vi finns numera i Pustervikshuset vid Järntorget.
 

2017-06-02
Vi ritar på en ombyggnad av Kommunens hus i Grästorp
Vårt fokus har varit att lyssna på verksamheterna och balansera olika parters önskemål. Med ett antal mindre ingrepp som ny entré och omlokalisering av verksamheter har vi skapat en mer funktionell och lättorienterad byggnad, utan onödigt stora och kostsamma ombyggnader. Ett bra exempel på att ett omsorgsfullt analys- och programskede lönar sig.

2017-05-12
Vi ritar ett kvarter med ca 80 hyresrätter och BMSS-boende på Södra Vårvindsgatan i Lundby på Hisingen i Göteborg. Vi har hjälpt till att lotsa projektet genom hela detaljplaneprocessen, och nu är planen antagen. Byggstart planeras ske i slutet av 2017.
 

Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council
Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.
 

Miljöbyggsamordning och certifiering
Louise Kronander är certifierad miljöbyggsamordnare med erfarenhet av Leed, Breeam, Miljöbyggnad, Passivhus enligt Feby och Green Building.

Vi kan erbjuda allt från stöd med att ta fram projektspecifika miljöprogram till projektledning och samordning av miljöarbetet under projekteringen.
Vi kan även jämföra olika miljöcertifieringssystem i tidigt skede,  rekommendera val av system, samt följa upp och verifiera certifieringssystem i sent skede.