Logga
loading...

Efem är ett arkitektkontor i Göteborg med inriktning på hållbart byggande. Vi jobbar med hela processen från idé- och programskisser till detaljprojektering av byggnader och projektledning inom miljösamordning. Välkommen att kontakta oss!

2018-03-05
Familjecentral och aktivitetscentrum i Sannegården
Vi ritar en familjecentral och aktivitetscentrum i Sannegården i Göteborg på uppdrag av Hemsö Fastighets AB. Det blir flexibla lokaler med bland annat öppen förskola, teaterscen, ateljé, samtalsrum för socialtjänst och psykolog och rum för BVC-grupper och studiecirklar.
 

2018-03-05
Kurs om lerputs i våtutrymmen på Nääs Byggnadsvård.
Louise har lärt sig mer om hur lerputs kan användas för giftfria och fukttåliga badrum.
 

Herrgårdsbacken i Floda Herrgårdsbacken i Floda

2018-02-22
Herrgårdsbacken i Floda börjar ta form. 
I slutet av februari har två av husen vuxit klart på höjden. Huset närmast i bild är på god väg.

2017-06-26
Vi har flyttat till nya lokaler! 
Vi finns numera i Pustervikshuset vid Järntorget.
 

2017-06-02
Vi ritar på en ombyggnad av Kommunens hus i Grästorp
Vårt fokus har varit att lyssna på verksamheterna och balansera olika parters önskemål. Med ett antal mindre ingrepp som ny entré och omlokalisering av verksamheter har vi skapat en mer funktionell och lättorienterad byggnad, utan onödigt stora och kostsamma ombyggnader. Ett bra exempel på att ett omsorgsfullt analys- och programskede lönar sig.

Nya medarbetare - välkomna Johanna och Saria! Johanna kommer senast från Sweco Architects. Hennes specialistområde är läromiljöer och hon är kontorets senaste rekrytering för att stärka vår kompetens inom hållbart byggande.Saria har erfarenhet från arkitektkontor i Turkiet och har tidigare varit anställd på Abako arkitektkontor. Han kommer främst att jobba hos oss med BIM-projektering.

Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council
Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.
 

Miljöbyggsamordning och certifiering
Louise Kronander är certifierad miljöbyggsamordnare med erfarenhet av Leed, Breeam, Miljöbyggnad, Passivhus enligt Feby och Green Building.

Vi kan erbjuda allt från stöd med att ta fram projektspecifika miljöprogram till projektledning och samordning av miljöarbetet under projekteringen.
Vi kan även jämföra olika miljöcertifieringssystem i tidigt skede,  rekommendera val av system, samt följa upp och verifiera certifieringssystem i sent skede.